تفاهم نامه همکاری مابین شرکت رایمون توسعه آریا و دانشگاه تهران

 

به منظور ایجاد ، گسترش همفکری و همکاری برای ارائه خدمات رفاهی به جامعه علمی کشور، تفاهمنامه همکاری مابین شرکت رایمون توسعه آریا و دانشگاه تهران امضاء شد.