انعقاد قرارداد همکاری شرکت رایمون توسعه آریا و تعاونی هنرمندان جوان

 

در راستای ارائه خدمات رفاهی به جامعه علمی که شامل هنرمندان جوان و با استعداد کشور می باشد تفاهمنامه همکاری بین شرکت رایمون توسعه آریا و تعاونی هنرمندان جوان منعقد شد